Top

Geriamojo vandens laboratorijos paslaugos

Įmonės tiekiamo geriamojo vandens kontrolę vykdo atestuota UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratorija. Leidimas išduotas mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių geriamojo vandens tyrimų atlikimui (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, 2017.04.24 Nr.B6-(1.3)-1134 raštas, leidimo Nr. LPL-30).

Laboratorijos veiklos vertinimą atlieka Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto komisija, kuri tikrina laboratorijos kompetenciją.

Visi laboratorijos specialistai kvalifikuoti, įgiję universitetinį išsilavinimą, nuolatos  kvalifikaciją kelia dalyvaudami tarptautiniuose palyginamuose bandymuose (mikrobiologiniuose ir cheminiuose), organizuojamų LGC Standards Proficiency Testing (Didžioji Britanija) ir ERA A WATER Company (JAV). Laboratorija kontroliuoja Jonavos  miesto ir rajono geriamojo  vandens kokybę, taip pat teikia paslaugas asmenims norintiems  išsitirti  savo  šachtinių šulinių ir gręžinių vandens kokybę.

Mėginiai priimami: I-III nuo 7:30 iki 12:00 val.

                                        nuo 12:45  iki  15:00 val.

(ketvirtadieniais, penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis mėginiai nepriimami‼!)

Adresas: Kranto g.9, Jonava

SVARBI INFORMACIJA

Po rugsėjo mėn. 26 dieną įvykusios vandentiekio avarijos šalia Chemikų gatvės ties Chemikų g. Nr.68 namu buvo vykdomas magistralinės vandentiekio linijos d400 remontas atsikasant. Liko nesutvarkyta kasimo vieta. Informuojame, kad trūkusi ir laikinai užsandarinta vandentiekio magistralė d400 bus renovuojama (apie 100 m). Atlikus visus darbus, kurie gali tęstis apie 2-3 savaites, kasimo vieta bus sutvarkyta.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28