Top

Nuotekų surinkimas ir valymas

Nuotekų surinkimas ir valymas

Nuotekos iš vartotojų surenkamos buitinių nuotekų tinklais. UAB „Jonavos vandenys“ 2020 metais eksploatavo 215,47 km savitakinių bei spaudiminių nuotekų tinklų.

Surinktos buitinės nuotekos valomos nuotekų valymo įrenginiuose, o išvalytos išleidžiamos į gamtinę aplinką. UAB „Jonavos vandenys“ eksploatuoja 16 nuotekų valymo įrenginių: Jonavos m., Ruklos, Šveicarijos, Žeimių, Kuigalių, Juškonių, Šilų, Panoterių, Upninkų, Kulvos, Čičinų, Batėgalos, Užusalių, Išorų-Kalnėnų, Bukonių ir Liepių gyvenvietėse. Keletas  valyklų  reikalautų rimtos rekonstrukcijos, nes  tai  sovietinių  laikų  palikimas ir jos  tiek fiziškai, tiek morališkai yra atgyvenusios. 2020 metais surinkta ir išvalyta 2 852 048 m3 nuotekų. Tik intensyvios priežiūros ir remontų dėka nuotekų valymo įrenginiuose išvalytos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos neviršija nustatytų vidutinių metinių normatyvų  ištekančiam vandeniui. 2020 m. pagal BDS7  sudarė 98 procentus, pagal bendrą fosforą 87 procentus ir pagal bendrą azotą 93 procentus.

Nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas yra išvežamas į dumblo kompostavimo aikštelę Gineikių k. 2020 metais  į kompostavimo  aikštelę išvežta 8265 t dumblo, kuris perdirbtas į kompostą.

SVARBI INFORMACIJA

Sausio mėn. 25 dieną dėl įvykusios vandentiekio avarijos nutrauktas vandens tiekimas Geležinkelio gatvėje Jonavoje. Remonto darbus planuojame iki 12 val. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28