Top

Nuotekų laboratorijos paslaugos

2020 m. kovo mėnesį nuotekų laboratorijos specialistai dalyvavo tarptautiniuose PT bandymuose, kuriuos organizavo ERA A WATERS Company (JAV), bandymuose dalyvavo 954 dalyviai iš įvairių šalių. Mūsų įmonės laboratorija įvertinta aukščiausio lygio sertifikatu pagal šias analites: Kjeldalio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, amonio azotas, fosfatų fosforas, bendras fosforas, bichromatinė oksidacija, BDS, chloridai, sulfatai, pH, skendinčių medžiagų kiekis.

UAB „Jonavos vandenys“ Nuotekų laboratorijai išduotas LR Aplinkos apsaugos agentūros leidimas (2010 m. spalio 13 d.  leidimo Nr. 1AT-239 ( atnaujintas 2014 m. rugsėjo 5 d.)) atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.  Laboratorija vykdo UAB „Jonavos vandenys“ ekpsloatuojamų 16 nuotekų valymo įrengimų ir paviršinių (lietaus) vandenų išleidžiamų teršalų aplinkos monitoringą.

Nuotekų laboratorijos specialistai kvalifikaciją kelia dalyvaudami tarptautiniuose palyginamuose bandymuose ERA A WATER Company (JAV).

Nuotekų ir geriamojo vandens laboratorijoms išduoti leidimai patvirtina, kad laboratorijos atitinka tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

Mėginiai priimami:  I – IV  7:30 -12:00 12:45-16:00 (penktadieniais  ir prieššventinėmis dienomis mėginiai nepriimami‼!)

Laboratorijos adresas: Kauno g. 106, Jonava

Nr.

Atliekamų tyrimų pavadinimas

Mato

Vnt.

Nuotekų vandens tyrimo kaina, EUR be PVM

1

Vandens mėginio paėmimas

Vnt.

2,87

Už  miesto ribų 0,29 Eur/km

2

Vandens temperatūra

Vnt.

0,39

 

3.

Drumstumas

Vnt.

-

 

4.

Spalvos nustatymas

Vnt.

-

 

5.

pH

Vnt.

2,55

 

6.

Ištirpęs deguonis

Vnt.

3,52

 

7.

Elektros laidumas

Vnt.

-

 

8.

Skendinčios medžiagos

Vnt.

7,33

 

9.

Permanganatinė oksidacija

Vnt.

4,77

 

10.

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)

Vnt.

7,33

 

11.

Bichromatinė oksidacija

Vnt.

8,69

 

12.

Chloridai

Vnt.

4,63

 

13.

Amoniakas ir amonio druskos

Vnt.

4,77

 

14.

Nitritai

Vnt.

4,77

 

15.

Nitratai

Vnt.

5,41

 

16.

Bendras azotas (paviršinis vanduo)

Vnt.

10,00

 

17.

Kjeldalio azotas

Vnt.

10,50

 

18.

Fosfatai

Vnt.

4,77

 

19.

Bendras fosforas

Vnt.

5,09

 

20.

Bendroji geležis

Vnt.

-

 

21.

Anijoniniai detergentai

Vnt.

12,20

 

22.

Sulfatai

Vnt.

6,69

 

23.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

Vnt.

-

 

24.

Mikrobiologiniai tyrimai

 

 

 

25.

E.Coli 100 ml vandens

Vnt.

-

 

26.

Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens

Vnt.

-

 

27.

Žarninių enterokokų skaičius 100 ml vandens

Vnt.

-

 

28.

KSVS 1 ml prie 220C

Vnt.

-

 

Tais atvejais, kai paslauga  atliekama už Jonavos  miesto  ribų, papildomai taikomas įkainis nuvykimui-parvykimui 0,29 Eur/km

SVARBI INFORMACIJA

Po Upninkų kaimo vandens bokšto valymo darbų atlikta įrenginių dezinfekcija. Dėl to balandžio mėn. 20-22 dienomis gali laikinai pablogėti Upninkų kaimui tiekiamo vandens skoninės savybės. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Geriamojo vandens laboratorija nuo 2020 m. spalio 21 d. mėginių iš gyventojų nepriims! Apie geriamojo vandens mėginių priėmimo datą bus pranešta. Tel. (8 349) 5 49 97

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28