Top

Už paslaugas atsiskaityti galima ir Swedbank AB

2018-03-28

Informuojame, kad pasirašyta įmokų surinkimo ir administravimo sutartis su Swedbank AB. UAB „Jonavos vandenys” vartotojai, atsiskaitantys pagal knygeles arba sąskaitas (pranešimus) už ...

Informacija apie Ručiūnų kaimo vandenvietę

2018-01-31

UAB „Jonavos vandenys“ informuoja, kad Ručiūnų kaimo vandenvietė yra privačioje žemėje. Esamų artezinio gręžinio bei vandens gerinimo įrenginių aptarnavimui Jonavos rajono savivaldybės administracij...

LVTA vasaros fesitvalyje ir UAB “Jonavos vandenys” komanda

2018-01-31

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija vėl sukvietė visus narius į kas met organizuojamą vasaros festivalį, kuris šiais metais vadinosi „Vandens ženklai“. UAB „Jonavos vandenys“ komanda aktyviai kiekvienais...

Interneto banke keičiasi įmokų mokėjimo tvarka

2018-01-31

Informuojame, nuo š. m. balandžio 1 dienos visi atsiskaitymai už paslaugas vykdomi pagal SEPA (angl. Single Euro Payments Area) – bendra mokėjimų eurais erdvė, reglamento reikalavimus. Tai 34 Euro...

SVARBI INFORMACIJA

Geriamojo vandens laboratorija nuo 2020 m. spalio 21 d. mėginių iš gyventojų nepriims! Apie geriamojo vandens mėginių priėmimo datą bus pranešta. Tel. (8 349) 5 49 97

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28