Top
Dėl Juškonių gyvenvietės

Dėl Juškonių gyvenvietės

2021-12-27
UAB „Jonavos vandenys“ informuoja, kad Juškonių vandenvietėje š. m. lapkričio 23 d. buvo atlikti dviejų nenaudojamų požeminio vandens gavybos gręžinių likvidavimo darbai. Po jų ir toliau bus stebima vartotojams tiekiamo vandens kokybė, atliekant tyrimus 1 kartą per mėnesį, o tyrimų rezultatai bus skelbiami įmonės internetiniame puslapyje. Š. m. gruodžio 7 d. geriamojo vandens tyrimams buvo paimti pirmieji mėginiai, po atliktų gręžinių likvidavimo darbų. Tyrimų rezultatai - pateikti lentelėje.

Juškonių vandenvietės geriamojo vandens kokybės  rodikliai , 2021 m. gruodžio 7 d.

Rodiklio pavadinimas

Norma pagal HN 24:2017

(nuo 2017.10.27)

Paėmimo vieta: Juškonių vandens gerinimo įrenginiai, Juškonių k.

2021.12.07

                            (tyrimų atliko laikas 2021.12.07-2021.12.10)

 

 

1

2

3

                   Mikrobiniai rodikliai

Žarninės lazdelės (E.Coli 100ml)

0

0

Žarniniai enterokokai
(100 ml)

0

0

                     Indikatoriniai rodikliai

KSV 22 °C

(1 ml)

Be nebūdingų požymių

Be nebūdingų požymių
5,0

Koliforminės bakterijos (100ml)

0

0

Amonis

 

0,50 mg/l

0,95

Savitasis elektrinis laidis

2500 µS cm-1 20oC temperatūroje

697

Vandenilio jonų koncentracija

6,5 -9,5

pH vienetai

7,31

Bendroji geležis

 

200  µg/l

1711

Spalva

30 mg/l Pt

(λ=410 nm)

16

Drumstumas

4 NTU

12

Permanganato indeksas

5,0 mg/l O2

3,52

Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Nepriimtinas vartotojams ir turintis nebūdingų pokyčių

Pastaba: 1)rezultatai paryškintu šriftu viršija HN 24:2017

                2)< - rezultatas mažesnis už nustatymo ribą.

UAB „Jonavos vandenys“ primena, jog vandenyje ištirpusi geležis ir amonis yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie kontroliuojamas, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo požymius. Pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“SVARBI INFORMACIJA

Sausio mėn. 25 dieną dėl įvykusios vandentiekio avarijos nutrauktas vandens tiekimas Geležinkelio gatvėje Jonavoje. Remonto darbus planuojame iki 12 val. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28