Top

Dėl geriamojo vandens kokybės Juškonių kaime

2021-10-22

Atlikus išsamius tyrimus pagal numatytą geriamojo vandens programinės priežiūros 2021 metų planą paaiškėjo, kad Juškonių kaimo gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje bendroji geležis, drumstumas, skonio slenkstis, kvapo slenkstis, amonis viršija leistinas higienos normas.

Aptikus pirmuosius neatitikimus buvo iš karto reaguota, t.y. patikrintas visas vandens gerinimo įrenginių technologinis procesas, tačiau tai teigiamų rezultatų nedavė.

Pasitelkus konsultantus buvo atliktas eksploatuojamo gręžinio hidraulinis bandymas bei atlikta greta esančios Pauliukų ŽŪB Juškonių komplekso vandenvietės gręžinių rekognoskuotė. 

Atlikus šiuos darbus ir gavus išvadas bei rekomendacijas, buvo nuspręsta likviduoti nenaudojamus požeminio vandens gręžinius Juškonių kaime.

Likvidavus gręžinius bus 3 mėnesius stebima iš eksploatuojamo gręžinio išgaunamo vandens kokybė. Jei po šio termino išgaunamo vandens kokybė nepagerės, bus vykdomas pirkimas naujo gręžinio įrengimui. 

UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tyrimus ir toliau vykdys pagal patvirtintą programinę priežiūrą, o likvidavus gręžinius, tyrimai bus atliekami 1 kartą per mėnesį.

Vandenyje ištirpusi geležis ir amonis yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo požymius.

Viršijus geležies koncentraciją, jau keičiasi vandens juslinės savybės (spalva, skonis). Tačiau, pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, net ir 10 kartų didesnė geležies koncentracija nekeltų grėsmės vartotojų sveikatai.

Geležies kiekį geriamajame vandenyje galima sumažinti ir buitinėmis sąlygomis, neturint specialios įrangos. Pavyzdžiui, palikus vandenį ilgesniam laikui atvirame inde, geležis nusės indo dugne. Taip pat geležies nuosėdos iškrenta ir vandenį virinant.

Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosite atskirais pranešimais. UAB „Jonavos vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl nepatogumų.

 VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28