Top
Grotų pastato rekonstukcija

Grotų pastato rekonstukcija

2020-11-06

UAB „Jonavos vandenys“ pradėjo technologinių įrenginių  pastato, esančio Rimkų mikrorajone  šalia Chemikų g. 70 daugiabučio, remontą. Darbus atlieka statybos bendrovė  UAB „Virtualūs namai“. Pastatas turėtų būti suremontuotas iki šių metų pabaigos. Remonto metu bus atlikta: sienų aptaisymas šiuolaikiškomis fibrocementinėmis plokštėmis padengtomis antigrafiti danga, stogo sutvarkymas įrengiant apsauginę tvorelę, šaligatvių aplink pastatą įrengimas, gerbūvio sutvarkymas užpilant juodžemiu ir pasėjant žolę. Esant nepalankioms lauko oro sąlygoms gerbūvio sutvarkymo darbai gali persikelti į ateinančių metų pavasarį.SVARBI INFORMACIJA

Geriamojo vandens laboratorija nuo š. m. spalio 21 d. mėginių iš gyventojų nepriims! Apie geriamojo vandens mėginių priėmimo datą bus pranešta. Tel. (8 349) 5 49 97

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58
Seniūnijose: (8 618) 499 78

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28 arba (8 615) 146 75