Top
Aktuali informacija apie geriamojo vandens kokybę bei dezinfekavimo darbus

Aktuali informacija apie geriamojo vandens kokybę bei dezinfekavimo darbus

2020-10-19

Informuojame gyventojus apie esamą geriamojo vandens kokybę bei toliau planuojamus vykdyti Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginių dezinfekavimo darbus. Dezinfekcija vykdoma reguliariai mažomis dozėmis įterpiant natrio hipochlorito tirpalą į vandens gerinimo technologinį procesą. Siekiant stebėti dezinfekavimo efektyvumą, įmonės geriamojo vandens laboratorija kiekvieną dieną ima vandens mėginius tyrimams atlikti. Bendrojo chloro kiekiai gyventojams tiekiamame vandenyje neviršijo pasaulinės sveikatos organizacijos rekomenduojamų normų. Anksčiau nustatytas padidėjęs indikatorinis rodiklis - kolonijas sudarantys vienetai (KSV) 220C temperatūroje nepakito, t.y. išliko padidėjęs. Kiti mikrobiniai rodikliai (žarninės lazdelės ir žarniniai enterokokai) ir indikatorinis rodiklis  - koliforminės bakterijos) atitiko HN 24:2017 reikalavimus. Dezinfekavimo darbus tęsime toliau, reguliariai stebėsime vandens kokybę ir informuosime apie rezultatus.

Dėl vykdomų dezinfekavimo darbų gali jaustis chloro kvapas, nemalonus skonis. Rekomenduojame gyventojams ir toliau vartoti virintą geriamąjį vandenį, nes virinimo proceso metu galutinai pasišalina  kolonijas sudarantys vienetai (KSV).

UAB „Jonavos vandenys“ prašo gyventojų, kurie jaučia vandenyje specifinį kvapą, informuoti bendrovę telefonu  8 349 52904 ar  el. paštu: administracija@jonavosvandenys.lt.

UAB „Jonavos vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl atsiradusių nepatogumų.SVARBI INFORMACIJA

Šių metų birželio mėn. 18 dieną dėl įvykusios vandentiekio tinklų avarijos nutrauktas vandens tiekimas vartotojams, gyvenantiems Panerių g.15; 17; 19; 21; 23, Prezidento g.18 ir Vytauto g.15, Jonavoje. Remonto darbus planuojame nuo 8 val iki 10 val. Atsiprašome dėl nepatogumų.

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28