Top
Informacija dėl dezinfekavimo darbų

Informacija dėl dezinfekavimo darbų

2020-10-13

Nuo š. m. spalio 8 dienos Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginiuose vykdomi profilaktiniai dezinfekavimo darbai. Vykdant darbus buvo imami  mėginiai bei atliekami vandens tyrimai. Gautų tyrimų rezultatai parodė, kad yra padidinta tarša pagal indikatorinį rodiklį - kolonijas sudarantys vienetai (KSV) 220C temperatūroje (pagal higienos normą HN 24:2017 specifikuota rodiklio vertė turi būti be nebūdingų požymių). Visi kiti mikrobiniai rodikliai atitinka HN 24:2017 normų reikalavimus. 

Siekiant užtikrinti geriamojo vandens kokybę, dezinfekcijos darbus planuojama vykdyti kelias savaites, reguliariai mažomis dozėmis įterpiant natrio hipochloritą į technologinį procesą. Vandens tyrimai bus imami reguliariai, t. y. visi indikatoriniai ir mikrobiologiniai rodikliai bus tiriami kiekvieną pirmadienį, o penktadieniais imamas papildomas tyrimas siekiant nustatyti kaip kinta indikatorinis rodiklis - kolonijas sudarantys vienetai (KSV) 220C temperatūroje.  Šalia šių rodiklių bus stebimas ir aktyvaus chloro kiekis tiekiamame vandenyje.

Dėl vykdomų dezinfekcijos darbų gali jaustis chloro kvapas, nemalonus skonis. Rekomenduojame vartoti virintą geriamąjį vandenį, nes virinimo proceso metu galutinai pasišalina  kolonijas sudarantys vienetai. Apie tiekiamo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

UAB „Jonavos vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl atsiradusių nepatogumų.SVARBI INFORMACIJA

Šių metų birželio mėn. 18 dieną dėl įvykusios vandentiekio tinklų avarijos nutrauktas vandens tiekimas vartotojams, gyvenantiems Panerių g.15; 17; 19; 21; 23, Prezidento g.18 ir Vytauto g.15, Jonavoje. Remonto darbus planuojame nuo 8 val iki 10 val. Atsiprašome dėl nepatogumų.

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28