Top
DĖL GALIMYBĖS JUNGTIS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PRAULIŲ KAIME

DĖL GALIMYBĖS JUNGTIS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PRAULIŲ KAIME

2020-07-16
UAB „Jonavos vandenys“ įgyvendinamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Jonavos mieste ir Jonavos rajone“ apimtyje baigė vykdyti buitinių nuotekų tinklų statybos darbus Praulių k. Šių darbų apimtyje buvo nutiesta 5,68 km buitinių nuotekų tinklų. Atliktų nuotekų tinklų plėtros darbų vertė 555 201 eurų be PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu asmenys, individualiai išgaunantys ir naudojantys geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkantys nuotekas, privalo prisijungti jam nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, todėl kviečiame Praulių kaimo gyventojus jungtis prie naujai įrengtų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų.

 Norint prisijungti prie buitinių nuotekų tinklo nuo š. m. liepos 17 dienos galite kreiptis į UAB „Jonavos vandenys“ pateikiant prašymą dėl techninių sąlygų išdavimo. Gavus technines sąlygas ir atlikus veiksmus nurodytus techninėse sąlygose kreiptis dėl sutarties sudarymo kat@jonavosvandenys.lt  , tel .+370 349 53628.VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28