Top
Už paslaugas atsiskaityti galima ir Swedbank AB

Už paslaugas atsiskaityti galima ir Swedbank AB

2018-03-28

Informuojame, kad pasirašyta įmokų surinkimo ir administravimo sutartis su Swedbank AB.

UAB „Jonavos vandenys” vartotojai, atsiskaitantys pagal knygeles arba sąskaitas (pranešimus) už suteiktas paslaugas gali atsiskaityti Swedbank interneto banke, skiltyje „ĮMOKOS IR MOKESČIAI“

paieškoje suvedę įmokos kodą – 439012 arba tiekėjo pavadinimą – UAB „Jonavos vandenys“.

Mokėjimo dokumento lange vartotojas turi užpildyti abonento kodą (skaičiai be simbolių (tarpų, brūkšnių)), adresą, skaitiklių rodmenis, galiojančias paslaugų teikimo kainas, pardavimo mokestį (jei taikomi du – įvedama dviejų suma).

Kilus neaiškumų, dėl mokėjimų atlikimo, prašome kreiptis į Klientų aptarnavimo tarnybą,

Jums bus suteikta visa informacija.

Klientų aptarnavimo tarnyba

(8 615) 146 75

(8 349) 536 28

kat@jonavosvandenys.ltVANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28