Top
Informacija apie Ručiūnų kaimo vandenvietę

Informacija apie Ručiūnų kaimo vandenvietę

2018-01-31

UAB „Jonavos vandenys“ informuoja, kad Ručiūnų kaimo vandenvietė yra privačioje žemėje. Esamų artezinio gręžinio bei vandens gerinimo įrenginių aptarnavimui Jonavos rajono savivaldybės administracija, UAB „Jonavos vandenys“ bei žemės savininkas sudarė servituto sutartį, dėl:

  • teisės važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku – patekti ir aptarnauti statinius;
  • teisės naudotis sklypo dalimi – patekti ir aptarnauti statinius;
  • teisės tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas – patekti ir aptarnauti statinius.

Dėl susiklosčiusios situacijos iš pietų ir rytų pusių nėra išlaikoma nustatyta I sanitarinė apsaugos juosta, t.y. 10 m spindulys nuo gręžinio.

UAB „Jonavos vandenys“ vykdo nuolatinę ir periodinę Ručiūnų kaimo gyventojams tiekiamo geriamojo vandens priežiūrą iš vandens gerinimo įrenginių (prieš ir po filtrų) pagal suderintą geriamojo vandens programinės priežiūros planą. Šis planas yra suderintas su Jonavos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28