Top

Korupcijos prevencija

UAB „Jonavos vandenys“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu,  Jonavos rajono savivaldybės 2015 - 2019 metų korupcijos prevencijos programa, Jonavos rajono savivaldybės 2015 – 2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugą veiklą, parengė ir patvirtino šiuos dokumentus:

Apie korupcinius pažeidimus korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti UAB „Jonavos vandenys“ (pvz.: kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.) galite pranešti:

  • raštu, prašymai, pareiškimai ir skundai  priimami Kranto g. 9, Jonava, Administracija, 2 aukštas;
  • telefonu(8 349) 54806;
  • elektroniniu paštu: administracija@jonavosvandenys.lt

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28