Top

Korupcijos prevencija

UAB „Jonavos vandenys“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu,  Jonavos rajono savivaldybės 2015 - 2019 metų korupcijos prevencijos programa, Jonavos rajono savivaldybės 2015 – 2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugą veiklą, parengė ir patvirtino šiuos dokumentus:

Apie korupcinius pažeidimus korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti UAB „Jonavos vandenys“ (pvz.: kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.) galite pranešti:

  • raštu, prašymai, pareiškimai ir skundai  priimami Kranto g. 9, Jonava, Administracija, 2 aukštas;
  • telefonu(8 349) 54806;
  • elektroniniu paštu: administracija@jonavosvandenys.lt

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas

SVARBI INFORMACIJA

Dėl vandentiekio vamzdyno keitimo darbų gruodžio mėn. 11 dieną nuo 13 val. iki 16 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Kosmonautų g. Nr.3 ir Nr.3a. Darbus planuojame iki 16 val.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28