Top

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

UAB „Jonavos vandenys“ (toliau – įmonė) misija – tiekti skanų ir švarų geriamąjį vandenį, išvalyti surinktas buitines nuotekas bei užtikrinti saugią aplinką ateities kartoms.

Įmonės vizija - geros reputacijos įmonė, patikimas partneris ir darbdavys.

Įmonės teikiamų paslaugų sritys: vandens išgavimas, paruošimas, tiekimas, nuotekų surinkimas bei valymas, dumblo kompostavimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimas, geriamojo vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai, gyventojų ir kitų abonentų aptarnavimo paslaugos.

Įmonės vertybės: PATIRTIS, SAUGUMAS, KOKYBĖ, GREITIS.

UAB „Jonavos vandenys“ veiklos strateginės kryptys:

  • Aptarnaujamoje teritorijoje užtikrinti geriamojo vandens bei nuotekų išvalymo kokybę.
  • Plėsti infrastruktūrą, užtikrinti racionalų infrastruktūros ir turto panaudojimą.
  • Užtikrinti pelningą įmonės veiklą.
  • Tobulinti paslaugų teikimo procesus ir technologijas.
  • Didinti atvirumą visuomenei.
  • Kelti darbuotojų kvalifikaciją, didinti jų motyvaciją.

UAB „Jonavos vandenys“ įsipareigojimai kokybės ir aplinkos apsaugos srityse:

  • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, įgyvendinant įmonės strateginius tikslus.
  • Užtikrinti, kad teikiant paslaugas būtų išvengta galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, būtų laikomasi nacionalinių ir tarptautinių normų, teisės aktų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų.
  • Prognozuoti ir vertinti klientų poreikius bei lūkesčius, gerinti jų aptarnavimo kokybę.
  • Palaikyti ir nuolat tobulinti kokybės ir aplinkos vadybos sistemą pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus, siekiant nuolatinio kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo.

Visi įmonės darbuotojai bei asmenys, dirbantys įmonės pavedimu, yra supažindinti su šia kokybės ir aplinkos apsaugos politika, ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

SVARBI INFORMACIJA

Dėl techninių kliūčių keičiasi darbų Upninkų vandens bokšte data. Šių metų balandžio mėn. 20 dieną (antradienį) dėl vandens bokšte vykdomų profilaktinių remonto darbų nuo 9 val. iki 16 val. bus nutrauktas vandens tiekimas Upninkų kaime. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

Geriamojo vandens laboratorija nuo 2020 m. spalio 21 d. mėginių iš gyventojų nepriims! Apie geriamojo vandens mėginių priėmimo datą bus pranešta. Tel. (8 349) 5 49 97

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28