Top

Paslaugos ir įkainiai

Nr.

Paslaugų pavadinimas

Mato

vnt

Įkainis

Eur (be PVM)

1*

Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų likvidavimo darbai atsikasant

val.

102,48

2*

Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų likvidavimo ir profilaktikos darbai (be žemės kasimo darbų, be medžiagų vertės)

val.

57,85

3*

Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo ir profilaktikos darbai hidrodinaminės mašinos pagalba: 

MERSEDES BENZ 1823

val.

125,62

4*

Skaitiklio, ventilio pakeitimas (be medžiagų vertės)

Nuėmimas+sumontavimas+plombavimas

vnt.

11,57

5*

Šaltkalvio paslaugos

val.

7,02

6*

Suvirintojo paslaugos

val.

8,68

7*

Įsipjovimas į veikiančią trasą  (be medžiagų vertės, ):

- kai vamzdyno skersmuo iki 100 mm;

- kai vamzdyno skersmuo nuo 100 mm iki 400 mm

vnt.

86,78

138,84

8*

Vandens uždarymas-atidarymas

vnt.

13,22 (6,61)

9

Laikino vandentiekio įvado su apskaita įrengimas

vnt.

115,85

10*

Vandens išsiurbimas iš vandentiekio šulinio

vnt.

14,05 + 10,41Eur/val

11

Nuotekų išsiurbimas- išvežimas

m3

10,74

12

Vandens nuotėkio paieška su nuotėkio nustatymo įranga

vnt

41,3

13*

Apskaitos prietaiso patikra

(skaitiklio keitimas+ekspertizė)

val

11,40 + ekspertizės kaina

14*

Ventilio, apskaitos prietaiso plombavimas

vnt

=>2 vnt

3,47

4,55

15*

Apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas

(nedeklaravus apsk.rodmenų iki nurodytos datos)

vnt

17,36

16*

Pažymos išrašymas (apskaitos prietaiso tikrinimas)

vnt

2,48

* Įkainis taikomas Jonavos miesto teritorijoje. Tais atvejais, kai paslauga atliekama už Jonavos miesto ribų, papildomai taikomas įkainis nuvykimui - parvykimui   0,40  Eur/km .

SVARBI INFORMACIJA

Po rugsėjo mėn. 26 dieną įvykusios vandentiekio avarijos šalia Chemikų gatvės ties Chemikų g. Nr.68 namu buvo vykdomas magistralinės vandentiekio linijos d400 remontas atsikasant. Liko nesutvarkyta kasimo vieta. Informuojame, kad trūkusi ir laikinai užsandarinta vandentiekio magistralė d400 bus renovuojama (apie 100 m). Atlikus visus darbus, kurie gali tęstis apie 2-3 savaites, kasimo vieta bus sutvarkyta.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28