Top

Kiti projektai

GYVENAMŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS JONAVOS AGLOMERACIJOJE

UAB „Jonavos vandenys“ įgyvendino projektą  NR. LAAIF-S-17(2022) „GYVENAMŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS JONAVOS AGLOMERACIJOJE“

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų, pagal priemonę “Nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e.“ skirtas finansavimas. Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skirta maksimali subsidijos - 2 100 eurų.

Projekto pradžia 2022-02-03. Fiziniai statybos darbai baigti 2023-04-27. Projektas baigtas įgyvendinti 2023 rugpjūčio 30d. Projekto apimtyje prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų prijungti 9 būstai: paklota 191,2m nuotekų tinklų, iš kurių 12,06 m – slėginiai. Dėl reljefo ypatumų vienam vartotojui buvo įrengta nuotekų kėlyklą su siurbliuku. Su gyventojais sudarytos paslaugų teikimo sutartys  – siektinas projekto rodiklis įvykdytas  100%.

Projektas prisidėjo prie 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo įgyvendinimo ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymo. Įgyvendinus projektą sumažėjo netvarkomų ar decentralizuotai tvarkomų nuotekų kiekis Jonavos aglomeracijoje.

 

 • 2021 metais atlikti darbai:

  • rekonstruoti Liepių k. bei Batėgalos k. vandens gerinimo įrenginiai;
  • atliktas Užusalių k. nuotekų valymo įrenginių antros sekcijos remontas,
  • rekonstruota 1,05 km vandentiekio tinklų Jonavos mieste;
  • rekonstruota 0,077 km nuotekų tinklų Jonavos mieste;
  • rekonstruota 0,685 m vandentiekio tinklų Jonavos rajone (Bukonių k., Šilų k. bei Žeimių mstl.);
  • rekonstruota 0,076 km nuotekų tinklų Ruklos mstl.;
  • nutiesta 0,434 km naujų vandentiekio tinklų Jonavos mieste;
  • nutiesta 0,594 km buitinių nuotekų tinklų Jonavos mieste.
  • rekonstruota pagrindinės vandentiekio linijos D400 kamera, t.y. pakeistos kameroje esančios sklendės.

  2021 metais pradėti, o šiais metais baigti tiesti buitinių nuotekų tinklai Kolūkiečių g., Žeimių miestelyje. Iš viso nutiesta  0,352km buitinių nuotekų tinklų

   

SVARBI INFORMACIJA

Šių metų birželio mėn. 21 d. dėl naujų vandentiekio tinklų prijungimo darbų nuo 10 val. iki 15 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Užusalių kaime Taikos g (nuo Nr.1 iki Nr. 18 imtinai) ir Gėlių g.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28