Top

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1TS – 160 nustatė

UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainas

ABONENTAMS (įmonėms)

Paslaugos pavadinimas

Be PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams,

perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį,

skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

1,58 Eur/m3

                                                                                   iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,04 Eur/m3

                                                                                   tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus:

0,54 Eur/m3

                                                                                Nuotekų surinkimo

0,21

                                                                                                               Nuotekų valymo

0,27

                                                                                              Nuotekų dumblo tvarkymo

0,06

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams,

perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą  patalpoms šildyti ir tiekiamą

vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam

vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai,

perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

1,49 Eur/m3

                                                                                 iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

0,95 Eur/m3

                                                                                 tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus:

0,54 Eur/m3

                                                                                                               Nuotekų surinkimo

0,21

                                                                                                               Nuotekų valymo

0,27

                                                                                                               Nuotekų dumblo tvarkymo

0,06

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams

0,20 Eur/m3

4. Vidutinė pardavimo kaina abonentams (mėn/1 apskaitos prietaisui):

2,06 Eur

                                                                                         kai apskaitos prietaiso skersmuo      15 mm

1,53 Eur

                                                                                                                                                          20 mm

2,05 Eur

                                                                                                                                                          25 mm

2,56 Eur

                                                                                                                                                          32 mm

3,27 Eur

                                                                                                                                                          40 mm

4,09 Eur

                                                                                                                                                          50 mm

5,12 Eur

                                                                                                                                                          65 mm

6,65 Eur

                                                                                                                                                          80 mm

8,19 Eur

                                                                                                                                                         100 mm

10,23 Eur

                                                                                                                                                         150 mm

15,35 Eur

5. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos:

 

                                                         abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos

                                                                                                                  BDS7 koncentracijos padidėjimą

0,034 Eur/m3

                                                         abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos

                                                                                   skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

0,021 Eur/m3

                                                            abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos

                                                                                                              azoto koncentracijos padidėjimą

0,015 Eur/m3

                                                              abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos

                                                                                                           fosforo  koncentracijos padidėjimą

0,014 Eur/m3

 

SVARBI INFORMACIJA

Dėl techninių kliūčių keičiasi darbų Upninkų vandens bokšte data. Šių metų balandžio mėn. 20 dieną (antradienį) dėl vandens bokšte vykdomų profilaktinių remonto darbų nuo 9 val. iki 16 val. bus nutrauktas vandens tiekimas Upninkų kaime. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

Geriamojo vandens laboratorija nuo 2020 m. spalio 21 d. mėginių iš gyventojų nepriims! Apie geriamojo vandens mėginių priėmimo datą bus pranešta. Tel. (8 349) 5 49 97

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28