Top

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1TS – 131 nustatė

UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainas taikyti nuo 2021 m. spalio 1 d.

 ABONENTAMS (įmonėms)

Paslaugos pavadinimas

Be PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

1,67 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,11 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus:

0,56 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,21

Nuotekų valymo

0,29

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,06

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą  patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

1,58 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,02 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus:

0,56 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,21

Nuotekų valymo

0,29

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,06

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina

0,35 Eur/m3

 Pardavimo kaina ir nuotekų su padidinta tarša valymo kainos abonentams nesikeitė

4. Vidutinė pardavimo kaina abonentams (mėn/1 apskaitos prietaisui):

2,06 Eur

5. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos:

 

abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos

BDS7 koncentracijos padidėjimą – Eur/m3;

0,034 Eur/m3

abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą –  Eur/m3;

0,021 Eur/m3

abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos

azoto koncentracijos padidėjimą – Eur/m3;

0,015 Eur/m3

abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos

fosforo  koncentracijos padidėjimą –  Eur/m3.

0,014 Eur/m3

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28