Top

Įmonės finansinės ataskaitos

Įmonės veiklos ataskaitas pagal metus rasite žemiau prisegtuose prieduose. 

2020 m. finansinės ataskaitos: 

2019 m. finansinės ataskaitos: 

2018 m. finansinės ataskaitos:

2017 metų finansinės ataskaitos:

2016 metų finansinės ataskaitos:   

2015 metų finansinės ataskaitos:  

2014 metų finansinės ataskaitos: 

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28