Top

 Prisijungimas prie savitarnos svetainės

Norėdami prisijungti prie savitarnos svetainės internetiniame puslapyje www.jonavosvandenys.lt paspauskite nuorodą „SAVITARNA“.

Pirmą kartą jungiantis suvedamas Mokėtojo kodas (Abonento kodas) slaptažodis (7 pirmieji įmonės kodo arba asmens kodo skaitmenys) po pirmojo prisijungimo reikia pasikeisti slaptažodį.

 Sąskaitų apmokėjimas ir vandens apskaitos prietaisų deklaravimas

Norėdami apmokėti sąskaitas savitarnos svetainėje spauskite mygtuką „APMOKĖTI“ ir tuo pačiu metu deklaruokite vandens apskaitos prietaiso(ų) rodmenis.

 Jeigu mokėdami pamiršote deklaruoti šalto vandens skaitiklių rodmenis, juos galite deklaruoti prisijungę prie savitarnos svetainės skiltyje „SKAITIKLIŲ DEKLARAVIMAS“.

 Atsijungimas iš savitarnos svetainės

Norint atsijungti iš savitarnos svetainės, naudokite nuorodą „ATSIJUNGTI“ esančią viršutinės ekrano dalies dešinėje pusėje.SVARBI INFORMACIJA

Geriamojo vandens laboratorija nuo š. m. spalio 21 d. mėginių iš gyventojų nepriims! Apie geriamojo vandens mėginių priėmimo datą bus pranešta. Tel. (8 349) 5 49 97

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58
Seniūnijose: (8 618) 499 78

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28 arba (8 615) 146 75