Top

Elektroninis skaitiklių rodmenų deklaravimas

NUO Š. M. LIEPOS 1 D. ATNAUJINTA SAVITARNOS SKILTIS

VISI KLIENTAI Į SAVITARNĄ JUNGIASI KAIP PIRMĄJĮ KARTĄ ATLIKDAMI TOKIUS VEIKSMUS:

  1. MOKĖTOJO KODAS ---> įvedamas Abonento kodas
  1. SLAPTAŽODIS ---> įvedami 7 pirmieji    įmonės kodo    arba    asmens kodo   skaitmenys

po pirmojo prisijungimo reikia pasikeisti slaptažodį

Prisijungimo instrukcija rasite http://www.jonavosvandenys.lt/prisijungimo-instrukcija/

SVARBU: įrašius vandens apskaitos prietaisų parodymus, juos būtinai išsaugokite (žr. žemiau)

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58
Seniūnijose: (8 618) 499 78

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28 arba (8 615) 146 75