Top

Elektroninis skaitiklių rodmenų deklaravimas

NUO Š. M. LIEPOS 1 D. ATNAUJINTA SAVITARNOS SKILTIS

VISI KLIENTAI Į SAVITARNĄ JUNGIASI KAIP PIRMĄJĮ KARTĄ ATLIKDAMI TOKIUS VEIKSMUS:

  1. MOKĖTOJO KODAS ---> įvedamas Abonento kodas
  1. SLAPTAŽODIS ---> įvedami 7 pirmieji    įmonės kodo    arba    asmens kodo   skaitmenys

po pirmojo prisijungimo reikia pasikeisti slaptažodį

Prisijungimo instrukcija rasite http://www.jonavosvandenys.lt/prisijungimo-instrukcija/

SVARBU: įrašius vandens apskaitos prietaisų parodymus, juos būtinai išsaugokite (žr. žemiau)

SVARBI INFORMACIJA

Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijos nuo šių metų kovo 16 d. (karantino dėl koronaviruso metu) mėginių nepriiminės. Tel. (8 349) 5 49 97

SVARBI INFORMACIJA

Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijos nuo šių metų kovo 16 d. (karantino dėl koronaviruso metu) mėginių nepriiminės. Tel. (8 349) 5 49 97

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58
Seniūnijose: (8 618) 499 78

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28 arba (8 615) 146 75