Top

Avarinė tarnyba

UAB „Jonavos vandenys“ avarinės tarnybos darbo laikas  nuo 7:0019:00 val.

Po 19 val. įvykus magistralinių nuotekų tinklų užsikimšimui (įskaitant pirmą išleistuvo nuo daugiabučio namo šulinį) arba vandentiekio vamzdynų praleidimui (rūsiuose iki pirmos sklendės) avarijas likviduoja UAB „Jonavos paslaugos“ avarinė tarnyba (8 349) 521 07.

Paslaugų tiekimo ir vartojimo riba – sutartyje nustatyta infrastruktūros vieta, kurioje Vandens tikėjas perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir/ar teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais.

Vandentiekio tinklų eksploatavimo ribos:

  • Individualūs namai – vandentiekio įvadą eksploatuoja vartotojas (jei tinklas nėra UAB „Jonavos vandenys“ balanse)
  • Įmonės, darželiai, mokyklos – apskaitos prietaisas (jei tinklas yra UAB „Jonavos vandenys“ balanse)
  • Daugiabučiai namai – pirma sklendė namo rūsyje.

Nuotekų tinklų eksploatavimo ribos:

Aptarnaujame, valome, remontuojame magistralinius nuotekų tinklus ir juose esančius šulinius. 

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28