Top

Apie UAB "Jonavos vandenys"

UAB „Jonavos vandenys” įvairiais pavadinimais, įvairiomis formomis egzistuoja  jau beveik penkiasdešimt metų. Buvo Jonavos komunalinių įmonių kombinato padalinys, buvo atskira Jonavos vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, keletą metų  priklausė Kauno teritorinei   vandentiekio ir kanalizacijos valdybai ir turėjo šios valdybos cecho statusą. Lemtingi  įmonei buvo 1991 metai, kai rugsėjo mėnesį, atsiskyrusi nuo Kauno teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos, tapo savarankiška Jonavos  valstybine vandens tiekimo įmone.

1995 m. pavadinimas buvo keistas į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2002 m. priimtas sprendimas SP UAB „Jonavos vandenys“ pakeisti į UAB „Jonavos vandenys“.  Pagrindinė bendrovės akcininkė - Jonavos rajono savivaldybė įm. k. 188769070 (valdo 100,00 proc. akcijų, kurių nominali vertė 28,96 Eur), įstatinio kapitalo dydis –12.404.900,16euro, akcijų skaičius – 428.344 vnt, https://www.jonava.lt/. Tikroji įmonės registravimo data 1991 m. Tais metais prasidėjo tikrasis bendrovės gyvenimas. Viskas keitėsi labai sparčiai, įmonė augo, plėtėsi. Įmonės egzistavimo pradžia dalinai sutapo ir su Valstybės atgimimu ir tai ko gero taip pat turėjo savotišką postūmį į spartų augimą. Vėliau prie spartaus augimo prisidėjo ir įvairūs kaip kandidatų į Europos Sąjunga, o vėliau ir Europos Sąjungos narių programomis teikiama finansinė parama. Pagal šių fondų programas buvo rekonstruota dešimtys kilometrų vandentiekio bei nuotekų tinklų, buvo vykdoma ir naujų  vandentiekio bei  nuotekų tinklų plėtra mieste bei rajone. Šiuo metu Jonavoje eksploatuojame šiuolaikiškus nuotekų valymo įrenginius, rekonstruotą vandens gerinimo stotį, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Rukloje, 99% rajono gyventojų tiekiamas kokybiškas valytas geriamas vanduo, beveik visos nuotekos valomos biologinio valymo įrenginiuose.

Bendrovės misija – švarus vanduo, švari gamta. Bendrovė stengiasi užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Bendrovės vizija – auganti, socialiai atsakinga, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę įmonė, kurios veikla orientuota į ilgą laikotarpį ir gali būti nekeičiama net ir visą bendrovės gyvavimo laiką, jei bendrovės pagrindinės veiklos ir akcininko bei visuomenės lūkesčiai bendrovės atžvilgiu nesikeičia.

 UAB „Jonavos vandenys“ vykdo keturias veiklas pagal nustatytus specialiuosius įpareigojimus, patvirtintus Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 13 B – 1412:

  • geriamojo vandens tiekimas;
  • nuotekų tvarkymas;
  • paviršinių nuotekų tvarkymas;
  • geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimas, įrengimas, eksploatavimas.

 Svarbiausi bendrovės strateginiai tikslai:

 Veiklos efektyvumo užtikrinimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimo užtikrinimas - eksploatuojamos infrastruktūros tinkama priežiūra ir gerinimas, sprendimai mažinantys avarijų bei gedimų skaičių tinkluose, geriamojo vandens netekčių ir neapskaitytų nuotekų kiekio mažinimas, finansavimo šaltinių paieška, technologinių procesų optimizavimas, inovatyvių technologijų diegimas..

  1. Kokybiško geriamojo vandens tiekimas visiems vartotojams – siekis, kad visiems vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų HN 24:2017 reikalavimus, vandentiekio tinklų plėtra.
  2. Aplinkos taršos mažinimas - centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų plėtra, išvalomų nuotekų kokybės užtikrinimas.
  3. Siekis būti profesionalia ir skaidria organizacija – darbuotojų motyvacijos stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas, teigiamos visuomenės nuomonės apie bendrovę formavimas, bendradarbiavimas su vartotojais, operatyvus aktualios informacijos teikimas, vieningo klientų aptarnavimo centro veikimo užtikrinimas. 
SVARBI INFORMACIJA

Šių metų birželio mėn. 21 d. dėl naujų vandentiekio tinklų prijungimo darbų nuo 10 val. iki 15 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Užusalių kaime Taikos g (nuo Nr.1 iki Nr. 18 imtinai) ir Gėlių g.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28