Top

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos

Valstybinės kainų ir energtikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. O3-400 Jonavos rajono savivaldybės taryba nuo 2013 m. gruodžio 1 d. nustatė kainas vartotojams (gyventojams).

Paslaugos pavadinimas

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute 1,62 Eur/m3 1,960 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

0,98 Eur/m3 1,186 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo

0,64 Eur/m3 0,774 Eur/m3
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name 1,47 Eur/m3 1,779 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

0,89 Eur/m3 1,077 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo

0,58 Eur/m3 0,702 Eur/m3
3. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina 4,05 Eur/m3 4,901 Eur/m3

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute (Eur/mėn/1 butui)

kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

0,77

0,932

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,48

0,581

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade

(Eur/mėn./1 apskaitos prietaisui)

(Pardavimo kainos kiekis priklauso nuo skaitiklių skaičiaus)

kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

0,85

1,029

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,51

0,617

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

(Eur/mėn./namui)

2,63

3,182

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58
Seniūnijose: (8 618) 499 78

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28 arba (8 615) 146 75